Paraden, tomheden og den store krig

Artikel publiceret i Skriftserien Publimus.

Første Verdenskrig var den første af sin slags, hvor kunstnere i så stort omfang registrerede, reflekterede og reagerede undervejs, hvad enten de deltog aktivt i krigen eller ej. Paris lå tæt på krigsfronten, og hér udviklede sig en verdensfjern fin-de-siècle dyrkelse af det æstetiske side om side med eksperimenterende avantgarde. Et ikonisk eksempel på et avantgardistisk værk er balletten Parade, som i denne artikel af Steen Chr. Steensen vil blive nærmere beskrevet og set i sammenhæng med krigen.

Picassos fortæppe til Parade

Link til artiklen