Den sanselige genialitet

”Et stort menneske som Mozart er – som alle store mennesker – et ophøjet eksempel og eksemplar af hin sælsomme slags levende væsener, som man i almindelighed kan betegne som en blanding af krop og ånd, af dyr og gud. Jo større eksemplaret er, des tydeligere træder dualismen frem, des mere påfaldende er kampen mellem de to modstridende kræfter, desto herligere er udligningen, desto mere strålende harmonien, dissonansens opløsning til akkorden.”

Den tyske musikvidenskabsmand Alfred Einstein var flygtet til USA under Anden Verdenskrig, og her skrev han sin berømte Mozartbiografi hvis indledning fortæller om både dyb beundring for den komponist, han om nogen kendte til, men ordene afspejler også et romatiserende syn på en klassisk komponist, og billedet af Mozart har ændret sig siden og måske blevet mere menneskeligt

Foredraget fortæller ved hjælp af musikeksempler om den Mozart, som med sin “sanselige genialitet” (Søren Kierkegaards ord) stadig har en helt særlig betydning for os i dag.

1½ time.
4000 kr. + kørsel.
Udstyr: Musikanlæg.
Holder ikke foredrag fredag aften og lørdag.