Stadsmusikant og symfoniker

Aarhus Symfoniorkester 75 år  1935-2010

Forlaget Hovedland
Århus, 2010